• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

Kết quả điều tra lực lượng lao động năm 2013 do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện cho thấy, lao động ngành hoạt động tài chính, ngân hàng...

Xem thêm: Thời sự 24h: Lương ngành nào cao nhất và thấp nhất tại Việt Nam?