• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

(Chinhphu.vn) – Sáng 29/11, tại TP Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã phát lệnh hạ thủy Khối thượng tầng Giàn công nghệ HRD để Tổng Công ty Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí có thể chính thức bàn giao, xuất khẩu cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ.