• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

Điện thoại: 0393.852.659/0393.885.128

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Năm thành lập: 2007

Tổng số CBGV: 06

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể Đơn vị:

Trưởng phòng: Nguyễn Viết Hùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hiền

Bí thư Chi bộ: Cù Huy Lộc

Chủ tịch Công đoàn bộ phận: Nguyễn Thị Văn

STT Họ và tên Địa chỉ Email Số điện thoại
1 Trưởng Phòng: 
Nguyễn Viết Hùng
Số 04 - Đường Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.277.316
2 Phó Trưởng phòng: 
Nguyễn Thị Thu Hiền
Số 465 - Đường 26/3 - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.917.839
3 Nguyễn Thị Văn Số 285 - Đ. Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913.085.758
4 Vũ Thị Quyền Số 11 - Ngõ 14 - Đ. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0913.075.758
5 Nguyễn Thị Thọ Đường Hà Huy Tập - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985.995.104
6 Nguyễn Trương Viết Công Số 07 - Ngách 1/500 - Đ. Nguyễn Công Trứ - TP. Hà Tĩnh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0912.130.909