• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư của các nước trong khu vực ASEAN vào Việt Nam trong 11 tháng năm 2014 đã chạm ngưỡng 44 tỷ USD.

Xem thêm: ASEAN đã đầu tư gần 44 tỷ USD vào Việt Nam

Kết quả điều tra lực lượng lao động năm 2013 do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thực hiện cho thấy, lao động ngành hoạt động tài chính, ngân hàng...

Xem thêm: Thời sự 24h: Lương ngành nào cao nhất và thấp nhất tại Việt Nam?

THÔNG BÁO

về mức thu học phí tạm thời kì 1 năm học 2012 - 2013

Attachments:
THÔNG BÁO[Mức thu học phí tạm thời kì 1 năm học 2012 -2013]571...

Xem thêm: Thông báo về mức thu học phí tạm thời kì 1 năm học 2012 - 2013