• Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

  • Phòng Kế hoạch - Tài chính

THÔNG BÁO

về mức thu học phí tạm thời kì 1 năm học 2012 - 2013

 

Attachments:
Download this file (so-1129-thong-bao-ve-muc-thu-hoc-phi-tam-thoi.pdf)THÔNG BÁO[Mức thu học phí tạm thời kì 1 năm học 2012 -2013]571 kB